DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC HỘI CỰU NGƯỜI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số  588/QĐ-ĐHSPHN, ngày 16  tháng 3 năm 2021)

1

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

3

ThS. Nguyễn Nhật Tân

Chủ tịch Công đoàn Trường

Phó Trưởng ban

4

TS. Đinh Minh Hằng

Bí thư Đoàn Trường

Phó Trưởng ban

5

ThS. Nguyễn Hà My

Chủ tịch Hội sinh viên Trường

Uỷ viên - Thư ký

6

TS. Trịnh Tuấn Anh

Trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

7

PGS. TS. Dương Minh Lam

Trưởng phòng KHCN

Uỷ viên

8

ThS. Bùi Đức Nam

Trưởng phòng KHTC

Uỷ viên

9

TS. Lê Như Thục

Phó Trưởng phòng SĐH

Uỷ viên

10

ThS. Nguyễn Duy Hải

Giám đốc Trung tâm CNTT

Uỷ viên

11

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiền

Giám đốc Trung tâm ĐT-BDTX

Uỷ viên

12

TS.Trần Bá Trình

Giám đốc Trung tâm NC&PT NVSP

Uỷ viên

13

PGS.TS. Trần Đăng Hưng

Trưởng khoa CNTT

Uỷ viên

14

TS. Nguyễn Hiệp Thương

Trưởng khoa CTXH

Uỷ viên

15

TS. Đỗ Văn Thanh

Trưởng khoa Địa lý

Uỷ viên

16

PGS. TS Phan Thanh Long

Trưởng khoa GDĐB

Uỷ viên

17

PGS. TS. Bùi Thị Lâm

Trưởng khoa GDMN

Uỷ viên

18

ThS. Đỗ Quốc Tam

Trưởng khoa GDQP

Uỷ viên

19

TS. Đỗ Xuân Duyệt

Trưởng khoa GDTC

Uỷ viên

20

PGS.TS. Đỗ Xuân Thảo

Trưởng khoa GDTH

Uỷ viên

21

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng khoa Hoá học

Uỷ viên

22

PGS.TS. Đào Tuấn Thành

Trưởng khoa Lịch sử

Uỷ viên

23

PGS.TS.Phạm Việt Thắng

Trưởng khoa LLCT-GDCD

Uỷ viên

24

PGS. TS. Đỗ Hải Phong

Trưởng khoa Ngữ Văn

Uỷ viên

25

TS. Phạm Văn Tuyến

Trưởng khoa Nghệ thuật

Uỷ viên

26

TS. Nguyễn Quốc Trị

Trưởng khoa QLGD

Uỷ viên

27

PGS.TS.Nguyễn Lân Hùng Sơn

Trưởng khoa Sinh học

Uỷ viên

28

PGS. TS. Lê Huy Hoàng

Trưởng khoa SPKT

Uỷ viên

29

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

Trưởng khoa TLGD

Uỷ viên

30

TS. Lưu Thị Kim Nhung

Trưởng khoa Tiếng Anh

Uỷ viên

31

ThS. Trần Hương Lan

Trưởng khoa Tiếng Pháp

Uỷ viên

32

GS. TS. Đỗ Đức Thái

Trưởng khoa Toán - Tin

Uỷ viên

33

TS. Nguyễn Duy Nhiên

Trưởng khoa Triết học

Uỷ viên

34

GS.TS. Lê Huy Bắc

Trưởng khoa Việt Nam học

Uỷ viên

35

PGS.TS. Lục Huy Hoàng

Trưởng khoa Vật lý

Uỷ viên

36

TS. Vũ Văn Tiến

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐHSP

Uỷ viên

37

TS. Nguyễn Thị Thu Anh

Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

Uỷ viên

 

BAN LIÊN LẠC

CÁC HỘI CỰU NGƯỜI HỌC

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HỌC TRONG NƯỚC